Corona Q&A: Vragen en antwoorden over de huur van uw bedrijfsruimte.

Veel huurders vragen in deze crisistijd om een aanpassing van de huur en sommigen kondigen zelfs aan de huurverplichting niet meer te voldoen. Huurders staat het water tot aan de lippen en zij willen zo snel mogelijk verlichting van hun lasten. Verhuurders hebben ook hun financiële verplichtingen en kunnen vaak niet zomaar akkoord gaan met uitstel van betaling. Het akkoord van 10 april tussen belangenverenigingen van huurders en van verhuurders is een broze vrede. RentReview biedt u hierbij een aantal oplossingen hoe om te gaan met de huur van uw bedrijfsruimte. 

Check allereerst de afspraken die zijn vastgelegd in uw huurovereenkomst. In het algemeen geldt dat een huurder/verhuurder niet eenzijdig kan besluiten tot wijziging van de voorwaarden van de huurovereenkomst, ook niet tijdens deze corona crisis. 

De volgende stap is om in gesprek te treden met elkaar voor een tijdelijke oplossing, zoals: 

Tijdelijke verlaging van de huur, o.a.:

  • huur naar rato van de draagkracht van de huurder
  • huur ter grootte van de lasten van de verhuurder
  • huurvrije periode in combinatie met een langere looptijd.

Uitstel van betaling
De betaling van de huur wordt uitgesteld tot een later moment.

Inroepen van de bankgarantie of waarborgsom
De gestelde bankgarantie of waarborgsom kan worden ingeroepen en huurder kan op een later moment een nieuwe garantie stellen.

Onderverhuur of contractovername
Dit is normaliter niet zonder toestemming toegestaan echter nu kunnen daar afwijkende afspraken over worden gemaakt.

De conclusie is: denk samen na over een voor beide partijen acceptabele oplossing. Denk hierbij dus aan tijdelijke huurprijsvermindering, coulantere huurbetalingen, betaling in termijnen of terugbetaling in betere tijden. Voor alle partijen geldt dat als men een deel van de lasten kan dragen we samen door deze crisistijd kunnen komen. 

Gerelateerde blog