Hoe kan het kantoor beter functioneren als we weer naar kantoor mogen? Dat is een vraag die velen van ons bezig houdt.

Veel bedrijven zijn van plan om na de coronacrisis minder kantoorruimte te gebruiken. Dat bleek onlangs uit een rondgang van Nieuwsuur langs 25 van de grootste werkgevers van Nederland. Ruim de helft van de bedrijven verwacht minder kantoorruimte nodig te hebben omdat hun medewerkers meer thuis zullen werken. De verwachting is dat het kantoor meer een ontmoetingsplaats zal worden waar fysiek vergaderd en gebrainstormd kan worden en waar werkplekken gedeeld zullen worden. De vraag naar kantoorruimte zal meer kwalitatief dan kwantitatief zijn. Het kantoor zal er dus anders uit gaan zien en er zullen waarschijnlijk minder m2’s nodig zijn. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wij geven u een aantal mogelijkheden:

Stay or go. Hoe is uw huidige huurovereenkomst opgesteld? Loopt deze nog een aantal jaar, is er een break mogelijkheid of komt de einddatum al in zicht? Wij scannen geheel vrijblijvend uw huurovereenkomst en bespreken daarna met u de diverse scenario’s. 

Kantoorruimte teruggeven. Wij scannen geheel vrijblijvend uw huurovereenkomst en gaan daarna indien gewenst het gesprek met uw verhuurder aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn in het teruggeven van kantoorruimte. 

Werkomgeving anders inrichten. De nieuwe werkomgeving kan de terugkeer naar kantoor en de veranderde manier van werken ondersteunen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de nieuwe werkomgeving naast plekken voor overleg en ontmoeting ook nog uit werkplekken zal bestaan. Er zal ook behoefte zijn aan een werkplek waar men online overleg kan voeren via Teams of Zoom. De verhouding tussen overleggen en geconcentreerd werken zal anders zijn dan voorheen. Over deze nieuwe manier van werken na corona en de herinrichting van uw kantoor kunnen wij eveneens meedenken en adviseren.  

Bent u ook benieuwd wat uw concrete mogelijkheden zijn? Wij gaan graag vrijblijvend het online gesprek met u aan om te bespreken of én waarbij wij u kunnen helpen. Vanzelfsprekend met daarna een advies gebaseerd op uw kantoorsituatie. Een bericht naar een van onze e-mail adressen is voldoende. We horen graag van u.

RentReview matcht organisaties én gebouwen voor huurders en eigenaar-gebruikers van zakelijk vastgoed. We adviseren op een creatieve, persoonlijke en deskundige manier over bedrijfshuisvesting. Het belang van onze opdrachtgevers staat daarbij altijd voorop. En omdat we 100% onafhankelijk opereren kan er dus nooit sprake zijn van belangen-verstrengeling. Als u ons inschakelt bespaart u budget én tijd en heeft u uw huisvestingsadviseur tijdelijk in huis. De lijnen zijn kort en u heeft één aanspreekpunt. Bij ons geen dikke rapporten maar duidelijke doelstellingen en een persoonlijke aanpak.