Research

RentReview geeft huisvestingsadvies aan huurders van zakelijk vastgoed op een creatieve, persoonlijke en deskundige manier.

Als u ons inschakelt bespaart u budget én tijd en heeft u uw huisvestingsadviseur tijdelijk in huis. Korte lijnen en één aanspreekpunt.

Huisvestingstrategie

Huisvesting is een middel om het primaire proces van een organisatie optimaal te faciliteren. Er bestaat niet één algemene strategie als het gaat om huisvesting, die is altijd toegespitst op uw organisatie. Om korte- en lange termijn keuzes te kunnen maken is het van belang de visie van de organisatie te vertalen naar een lange termijn strategie. Zo laat u geen kansen liggen en benut u de mogelijkheden binnen uw huisvesting. RentReview biedt inzichten en oplossingen om uw huisvesting volledig in lijn te brengen met uw bedrijfsstrategie. Wij zorgen dat de keuzes die u maakt aansluiten op de ontwikkelingen binnen uw bedrijf en bij de verwachtingen van uw werknemers en opdrachtgevers. 

Programma van eisen

Het vinden van een nieuw kantoor en het vervolgens huren, is voor organisaties een proces dat ze niet dagelijks doorlopen. Voor RentReview is de aanhuur van zakelijk vastgoed een kerntaak. Om tot een afgewogen keuze te komen waar uw huisvesting aan moet voldoen, brengen wij uw wensen in kaart middels een Programma van Eisen. Hierin worden belangrijke zaken als benodigde oppervlakte, bereikbaarheid, uitstraling, functionele en financiële eisen vastgesteld. Dit Programma van Eisen geeft inzicht in de te nemen stappen t.a.v. uw huisvesting. Zo kunnen we tot een selectie komen binnen het geschikte aanbod van kantoorruimte. Is er een keuze gemaakt dan voeren we namens u graag de onderhandelingen met de verhuurder en zorgen we voor de afwikkeling van de huurovereenkomst.

Analyse servicekosten

Bij veel huurders van kantoorruimtes zitten onduidelijkheden in de afrekeningen van de servicekosten. De bedragen voor teveel berekende servicekosten kunnen hoog oplopen. Voor u als huurder die soms tot 5 jaar of langer huurt kan het gaan om substantiële bedragen. Het is belangrijk om na te gaan of u betaalt voor services die niet worden geleverd als ook hoe de afrekening is opgesteld. Met onze analyse krijgt u direct inzicht in de mogelijke besparingen. RentReview helpt u hier graag bij.

Demarcatielijst

Een demarcatielijst is een lijst met bouwkundige en installatie-technische zaken die tot een gehuurde kantoorruimte behoren. Hierover moeten  afspraken worden gemaakt voor wiens verantwoording het onderhoud (zoals klachtenonderhoud), herstel of vernieuwing van bijvoorbeeld de installaties wordt uitgevoerd. Een demarcatielijst is onderdeel van de huurovereenkomst. Zo  is er duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld reparaties en vervanging van het dak of bestrating. RentReview heeft een ruime ervaring met het opstellen van deze overzichten.

Due dilligence

De Engelse term due dilligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In de vastgoedpraktijk betekent dit het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van het gebouw voorafgaand aan de aankoop of aanhuur van uw kantoor, op onder andere bouwtechnische aspecten. Er wordt dan specifiek gekeken naar achterstallig onderhoud, de huidige conditie van het gebouw en eventuele technische gebreken. RentReview kan u helpen bij dit onderzoek. Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde partijen. Het doel van dit onderzoek is potentiële risico’s voor onze klanten in beeld te brengen voordat zij overgaan tot het huren of kopen van een kantoorruimte.

Wederoplevering

De afspraken die u als huurder heeft gemaakt met de verhuurder over hoe u de ruimte achterlaat bij einde van de huurovereenkomst vragen vaak begeleiding van een professional. Het verwijderen van het inbouwpakket: tapijt, scheidingswanden, pantry en ICT-voorzieningen is vaak veel werk en brengt kosten met zich mee. De meest toegepaste ROZ huurovereenkomst herbergt in de algemene bepalingen een verplichting tot casco oplevering van de kantoorruimte, dan wel het terugbrengen van de gehuurde ruimte in de staat waarin het bij aanvang huur is opgeleverd. Deze verplichtingen dienen al in de eerste huurovereenkomst onderhandelingen meegenomen te worden. Hoe moet u straks de kantoorruimte achterlaten als u weggaat; casco of met het inbouwpakket? RentReview heeft veel ervaring met deze verplichting richting verhuurders en zal in overleg met u de beste optie voor u uit onderhandelen.

'Ik heb RentReview ervaren als een zeer kundige partner bij de begeleiding van aanhuur en verlenging van huur voor Incentro. Ze doen dit op een fijne persoonlijke manier en zijn betrokken van de start tot de afronding. Wij zijn wederom een prachtig nieuw thuis rijker als bedrijf!‘

-Managing Director Digital Experience Incentro 

Met RentReview haal je professionele en oplossingsgerichte support in huis bij je speurtocht naar of onderhandeling over een nieuw kantoor. RentReview gaat door tot de laatste punt, zorgt voor een complete en zeer goede deal. Ze ronden alle minder leuke - want administratieve - zaken perfect af, ook na het vinden van een kantoor. De communicatie is lekker snel, korte lijnen én duidelijk. Ook deze derde keer stelden zij niet teleur.

 – Travix International